Spring til indhold

Regler

Regler for at bruge skovhytten

Regler for brug af skovhytten

  • af

Brugen af Skovhytten er underlagt simple regler: Hytten er forbeholdt for Børnehuset Kildebjerg i dagtimerne (indtil 15.00). Såfremt den ikke benyttes af Børnehuset, må den selvfølgelig benyttes af andre. Kontakt Børnehuset Kildebjerg og aftal nærmere. Ved overnatning i skoven, skal Skov- og Naturstyrelsens til enhver tid gældende regler følges. Se mere på Skov- og Naurstyrelsens hjemmeside.