Spring til indhold

Regler for brug af skovhytten

  • af

Brugen af Skovhytten er underlagt simple regler:


Hytten er forbeholdt for Børnehuset Kildebjerg i dagtimerne (indtil 15.00). Såfremt den ikke benyttes af Børnehuset, må den selvfølgelig benyttes af andre. Kontakt Børnehuset Kildebjerg og aftal nærmere.

  • Booking af grupper som ønsker at bruge hytten på bestemte tidspunkter skal ske via: www.skovhytten-siimskov.dk
  • Hytten skal efterlades rengjort og i ordentlig tilstand
  • Affald medbringes når hytten forlades
  • Brænde til bål skal medbringes, og der må ikke tændes stort bål i hytten.
  • Støjende adfærd er ikke tilladt – Tag hensyn til naboer og skovens andre gæster
  • Parkering skal ske ved hundeskoven eller på Børnehuset Kildebjergs P plads (se her)
  • Skov- og Naturstyrelsen og Børnehuset Kildebjerg har opsyn med skoven og hytten, og anvisninger herfra skal følges. Overtrædelse medfører bortvisning fra pladsen

Ved overnatning i skoven, skal Skov- og Naturstyrelsens til enhver tid gældende regler følges. Se mere på Skov- og Naurstyrelsens hjemmeside.